Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie národnej súťaže o Cenu ETM 2016 sa uskutočnilo 11. októbra v Martine.

 

 

 

Výsledky vyhodnotenia v jednotlivých kategóriách - ocenené mestá:

1. Aktívna samospráva – víťaz Mesto Trnava – najviac podujatí (11), počet zapojených subjektov (22) a počet obyvateľov – viac ako 1300 priamich účastníkov,  nepriamo boli zapojení všetci obyvatelia mesta, nakoľko prebiehala počas kampane masívna propagácia (70 000 obyvateľov) prostredníctvom plagátov, letákov, webových stránok, sociálnych sietí, článkov a reportáží v lokálnych médiách.

2. Efektívne trvalé opatrenie – víťaz Mesto Prievidza za zavedenie systému zdieľaných bicyklov/bikesharing Zelené bicykle. Obyvatelia majú možnosť využívať 100 bicyklov, ktoré môžu odstaviť na 30 miestach na území mesta. Projekt pre mesto zafinancovali súrodenci Dianovci.

3.Originálna aktivita – víťaz Mesto Lučenec s podujatím s názvom "Mesto v pohybe" Jej súčasťou bol aj pokus o rekord v hromadnom tanci na ľudovú grécku skladbu Zorba, do ktorého sa zapojilo 1 144 ľudí.

 

4. Bonusová kategória ( originálna tematická fotografia/poster) – víťaz Mesto Banská Bystrica s posterom, ktorý graficky znázorňoval ekonomické benefity pešej chôdze, bicyklovania a MHD oproti cestovaniu osobným autom.

Celkové výsledky národnej súťaže, vrátane počtu získaných bodov v jednotlivých kategóriách nájdete tu.