O kampani

Pozadie vzniku

V roku 2000 vznikol Deň bez áut ako európska iniciatíva. Je to príležitosť, pri ktorej môžu európske mestá ukázať, ako sa starajú o problémy životného prostredia. Jeden deň, 22. septembra, miestne orgány predstavili mestské centrá v novom svetle vďaka tomu, že obmedzili motorovú dopravu, podporili používanie udržateľných spôsobov dopravy a pozdvihli povedomie o vplyve výberu spôsobu dopravy na životné prostredie.

Po úspechu Dňa bez áut sa od roku 2002 každý rok koná EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY od 16. do 22. septembra. Hneď v prvom roku sa ho zúčastnilo viac ako 400 miestnych orgánov z 23 krajín.

O čom to všetko je?

Európska kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY je vynikajúcou príležitosťou na objasnenie výziev, ktorým mestá čelia. Tým otvára cestu pre zmenu správania a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii. Miestnym orgánom sa odporúča organizovať aktivity na zvýšenie povedomia v rámci daných tém a zaviesť trvalé opatrenia, ktoré zlepšia situáciu udržateľnej dopravy v meste.

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY je tiež dobrou príležitosťou pre miestne zainteresované strany, aby sa zišli a prediskutovali rozličné aspekty mobility a kvality ovzdušia, našli inovatívne riešenia na zníženie emisií a miery využívania automobilov a otestovali nové technológie alebo plánované opatrenia.

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY dáva ľuďom možnosť zamyslieť sa, na čo skutočne ulice mesta slúžia, a predebatovať konkrétne riešenia problémov, ako je nadmerný hluk, znečistenie ovzdušia, zápchy, dopravné nehody a zdravotné problémy.

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY je šancou na spustenie širokej škály činností a miestnym orgánom, organizáciám a asociáciám ponúka platformu na:

  • podporu ich iniciatív v rámci udržateľnej mestskej mobility,
  • zvýšenie povedomia o škodách, ktoré spôsobujú aktuálne trendy v mestskej mobilite životnému prostrediu a kvalite života,
  • vytvorenie partnerstiev s miestnymi zainteresovanými stranami,
  • spoluúčasť v celoeurópskej kampani a zdieľanie spoločného cieľa a identity s inými mestami,
  • zdôraznenie miestnej snahy o politiku udržateľnej mestskej dopravy,
  • spustenie nových politík a trvalých opatrení.