Téma ETM 2016

Inteligentná a udržateľná mobilita - investícia do Európy

PRÍNOS EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY K UDRŽATEĽNEJ MESTSKEJ MOBILITE

Európska komisia stanovila v rámci mestskej mobility dva ambiciózne ciele: postupné vytesnenie vozidiel s tradičným pohonom z miest do roku 2050 a prechod na bezemisnú logistiku v centrách dôležitých miest do roku 2030. Európska komisárka zodpovedná za oblasť dopravy Violeta Bulcová sa v roku 2016 zameriava na štyri prioritné oblasti: inovácie, digitalizáciu, znižovanie uhlíkových emisií a na ľudí.

Ekonomické prínosy inteligentnej a udržateľnej mobility sú značné. Niektoré sú finančného charakteru a iné prospievajú spoločnosti a finančne možno vyjadriť hodnotu, ktorá je s nimi spojená. Prehľad hlavných ekonomických prínosov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, podniky a spoločnosť nájdete podrobne popísaný v Tematickej príručke 2016